Przedszkole współpracuje:

 • ze Szkołą Podstawową  Nr 5
 • z Dziennym Domem Opieki Społecznej
 • z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • z Przedszkolami na terenie miasta
 • z Miejskim Ośrodkiem Kultury „CENTRUM” w Zawierciu
 • z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
 • z Policją, Strażą Pożarną, GOPR-em, ZPKWŚ, PCK
 • z Biblioteką Pedagogiczną
 • z Księgarnią Edukacyjną
 • z Galerią Muzealną Leszka Dutki
 • z Urzędem Miasta
 • z Mediami
 • z Radą Rodziców
 • z CIL- Centrum Inicjatyw Lokalnych
 • z Zespółem Folklorystycznym – „WRZOS”