Grupa 6-latki  „STONOGI” 

 

CZERWIEC

Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Dostrzega zmiany towarzyszące przelewaniu wody.
 2. Mierzy ilość płynu posługując się miarką- kubkiem.
 3. Wyciąga wnioski z obserwacji zachowania się wody w zamkniętych butelkach po zmianie ich położenia.
 4. Wyciąga wnioski z eksperymentów z przelewania wody butelkami litrowymi i półlitrowymi oraz o innej pojemności.
 5. Rozwiązuje zadania wymagające liczenia w sytuacjach zabawowych w terenie.
 6. Liczy z zawiązanymi oczami za pomocą dotyku przedmioty zawieszone na sznurku wskazując ile jest, zniknęło, ile zostało, ile dodano.
 7. Koduje i dekoduje czynności matematyczne w terenie używając liczb i znaków ułożonych z patyków.
 8. Wyjaśnia, do kogo należy się zwrócić w sytuacji niebezpiecznej i dlaczego.
 9. Podaje numery alarmowe do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 10. Określa i wyjaśnia niebezpieczeństwa wynikające z pogody  np. wbieganie w czasie upałów do zimnej wody, nadmierne opalanie się  w oparciu  o prezentację multimedialną.
 11. Wymienia pozytywne i negatywne skutki działania promieni słonecznych.
 12. Wypowiada się na temat   jak unikać zagrożeń np. podczas burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu  podczas letnich wakacji.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Wesołe Dni Dziecka.
 2.  Do widzenia przedszkole.
 3.  Letnie zabawy.
 4. Bezpieczne i wesołe wakacje.