Grupa 6-latki  „STONOGI” 

 

STYCZEŃ

Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy na temat „Noworoczne życzenia”.
 2. Układa kalendarze uwzględniając prawidłowość stałego następstwa pór roku.
 3. Wygrywa podany rytm  na instrumentach perkusyjnych .
 4. Układa kalendarze uwzględniając prawidłowość stałego następstwa miesięcy.
 5. Określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody: lizanie sopli, dotykanie językiem metalu w czasie mrozu.
 6. Eksperymentuje wraz z nauczycielem: Dlaczego ziemia zamarza ?.
 7. Wyjaśnia zjawiska atmosferyczne zimom( szron, szadź) .
 8. Aktywnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty dotyczące  sposobu życia Eskimosów.
 9. Układa kalendarze uwzględniając prawidłowość stałego następstwa  dni tygodnia.
 10. Opisuje przedmioty służące do odmierzania czasu( zegar wskazówkowy elektroniczny, klepsydra, stoper, minutnik).
 11. Wykonuje drobne upominki dla babci i dziadka z okazji ich święta – „Konfitura miłości”.
 12. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: odgrywa rolę w inscenizacji „Dwanaście miesięcy”.
 13. Tańczy układ do utworu Cztery pory roku Vivaldiegi-„Zima”.
 14. Pełni rolę gospodarza podczas różnorodnych uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziny z okazji Dnia babci i dziadka.
 15. Uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy,
   w dwuszeregu , w półkręgu , w szachownicę wykorzystaniem piktogramów.
 16. Toczy piłkę lekarską.
 17. Opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, wydarzeniach rodzinnych.
 18. Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu, np. na lewo od,
  za przedmiotem, z tyłu.
 19. Odpowiada na pytania: dlaczego tak się stało? Co się może stać? Co by było gdyby?
 20. Tworzy opowieść ruchową z nauczycielem zapamiętując ciąg następujących po sobie wydarzeń od początku do końca i od końca do początku.
 21. Określa przyczyny i skutki wydarzeń po wysłuchaniu opowiadania „Niebezpieczny zjazd”.
 22. Aktywnie uczestniczy w zabawach eksperymentalnych poznając właściwości lodu, śniegu.
 23. Bada zjawisko topnienia śniegu i dostrzega nieczystości w roztopionej wodzie.
 24. Wyciąga wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.
 25. Wykonuje kolorowe rzeźby  ze śniegu w ogrodzie p-lnym.

Tematyka miesiąca:

 1. Skok w  Nowy Rok.
 2. Bawimy się z babcią i dziadziusiem.
 3. Zimowe zabawy i sporty