Grupa 6-latki  „STONOGI” 

 

LUTY

Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Podejmuje próby wyjaśnienia właściwości magnetycznych nadmuchanego balonu.
 2. Poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe: wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami, nadmuchuje  balony, reguluje długość oddechu.
 3. Inicjuje wspólne tańce, pląsy, zabawy, wzbudzając  pozytywne emocje.
 4. Wykonuje pracę plastyczne techniką łączoną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 5. Sprawnie liczy balony, ustala , ile ich jest razem w trakcie zabawy matematycznej.
 6. Wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 10.
 7. Wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi nt. wysłuchanego opowiadania „Bal karnawałowy”.
 8. Tańczy układy różnorodnych kroków zgodnie z poleceniem nauczyciela do muzyki „Walc łyżwiarzy”.
 9. Aktywnie uczestniczy w ćw. gimnastycznych z elementem skoku, biegu.
 10. Opisuje zachowanie kulturalne i niekulturalne podczas przedstawienia teatralnego
 11. Opisuje wygląd sali widowiskowej, sceny, garderoby.
 12. Inscenizuje scenki teatralne przedstawiając je z innymi dziećmi.
 13. Rozpoznaje obraz graficzny głosek: b B, n N  mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana
 14. Dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów balon, noga.
 15. Czyta wyrazy i krótkie zdania.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Bale, bale w karnawale.
 2. Ferie na wesoło.   
 3. Ferie na wesoło.
 4. Baśnie, bajki, legendy.