Grupa 6-latki  „STONOGI” liczy 24 dzieci 

W grupie pracują:

Nauczycielki: mgr Anna Ignasiak, mgr Bogumiła Kurzak

Pomoc nauczyciela: Jolanta Marut

Punkt konsultacyjny dla rodziców – dyżur nauczycieli

Anna Ignasiak     wtorek  15.00 – 15.30,   piątek  7.30 –  8.00

Bogumiła Kurzak      środa  15.30 – 16.00,   piątek   15.30  –  16.00

 

POTRZEBA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

Jednym z warunków prawidłowego rozwoju naszego dziecka jest stworzenie mu takiego środowiska, w którym jego funkcjonowanie pozostanie niezaburzone. Dziecko powinno czuć, iż zaspokojone są jego podstawowe potrzeby, a także jako rodzice lub najbliższa rodzina powinniśmy zapewnić mu adekwatne możliwości rozwojowe

Dzieci w wieku przedszkolnym kieruje się swoimi potrzebami, które są skierowane w stronę rodziców i otoczenia, w którym dziecko przebywa. Przedszkolaki wychowywane w szczęśliwych, ciepłych i radosnych domach mają zaspokojone potrzeby, które są warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego.

Jedną z bardzo ważnych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia dziecku opiekę, wsparcie ze strony najbliższych mu osób, daje spokój i pozwala wejść w grupę rówieśniczą, a także budować więzi w późniejszych latach. Jest motorem pobudzającym do dalszego działania. Poczucie bezpieczeństwa pozwala dziecku uczyć się nowych rzeczy. Dziecko z poczuciem bezpieczeństwa nie boi się nowych sytuacji, a nowy bodziec wywołuje odruch badawczy, któremu towarzyszy sprawne działanie. Taka sytuacja daje dziecku zadowolenie i satysfakcję, a dzięki temu rozwijają się inne potrzeby psychiczne.

Okres przedszkola to czas , kiedy u dziecka kształtują się nawyki, wzory zachowania i rozwija osobowość przedszkolaka dlatego ogromne znaczenie ma zaspokojenie potrzeb związanych z emocjami.

Potrzeba przynależności i miłości zaspakaja potrzeby więzi, uczucia i bycia kochanym przez najbliższe dziecku osoby. Potrzeba ta pozwala przedszkolakowi być członkiem grupy i współpracować z nią. Dziecko z zaspokojoną potrzebą przynależności stara się za wszelką cenę przezwyciężyć osamotnienie i nawiązywać bliskie kontakty z innymi ludźmi. Niezaspokojenie tej potrzeby zaburza u przedszkolaka obraz samego siebie i otaczającego go świata.

Potrzeba kontaktu emocjonalnego pozwala być członkiem grupy i współpracować z nią. Przedszkolak w obecności osób przeżywających stan emocjonalny potrafi wczuć się w emocje drugiego człowieka. Niezaspokojenie tej potrzeby powoduje opóźnienie w sferze mowy i funkcji poznawczych, a także dziecko nie potrafi współżyć i współpracować w grupie co owocuje problemami w dostosowaniu się przedszkolaka do wymagań szkoły. Odbija się też w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Potrzeby poznawcze są one niezwykle silne w tym wieku, ponieważ dziecko jest ciekawe świata, a otaczające go środowisko poznaje wielozmysłowo. Nabywa wiedzy, doświadczeń zaczyna rozumieć zjawiska go otaczające i w ten sposób zaspakaja swoje potrzeby nowości i zrozumienia. Znajomość zdarzeń z otoczenia pozwala na rozpoznawanie i rozumienie ich, a także na pełny rozwój dziecka,

Potrzeba samooceny jest kolejną z potrzeb i zaspakaja potrzeby dominacji, uznania dzięki, którym dziecko uzyskuje poczucie własnej wartości i zaufania do siebie. Niezwykle istotne są potrzeby estetyczne dzięki, którym rozwijają się u dziecka potrzeba harmonii i piękna. Dzięki nim przedszkolak potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia poprzez zastosowanie różnorodnych technik plastycznych oraz umie przeżywać sztukę piękną: malarstwo, rzeźbę czy architekturę, gdy się z nią zetknie.

Na samej górze hierarchii potrzeb znajduje się potrzeba samorealizacji, którą dziecko osiągnie w przyszłości, jeśli wcześniej zaspokoi potrzeby z niższych szczebli piramidy. Potrzeba posiadania celów i spełnienia swoich możliwości są siłą napędową przy wykonywaniu pracy i motywują do dalszego osiągania sukcesów w życiu dorosłym. Każdy człowiek mały czy duży ma swoje potrzeby i chce być kochany, doceniany, a także rozwijać się, by poznawać otaczającą go rzeczywistość.

Wszystkie potrzeby się ze sobą wiążą i zaspokojenie jednej z nich wymaga zaspokojenia kolejnej. Dom rodzinny i rodzina są miejscem, w którym dziecko się rozwija. To jakim będzie człowiekiem w przyszłości w dużej mierze zależy od rodziców, warunków środowiskowych i zaspokojenia hierarchii potrzeb dziecka. Dzięki różnorodnym działaniom podejmowanym podczas przedszkolnych zabaw dziecko rozwija swoje myślenie, fantazję, a także ciekawość świata. Warto pamiętać o fakcie, iż każdy człowiek odczuwa potrzebę, aby jego wysiłki i starania zostały docenione. Nie inaczej jest w przypadku przedszkolaków, które nader często powinny słyszeć słowa otuchy i wówczas z pewnością dziecko będzie szczęśliwsze.

 

CZERWIEC – GRUPA  6 latki „STONOGI”

    Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 1. Aktywnie uczestniczy wspólnie z rówieśnikami, młodszymi kolegami w zawodach sportowych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym
 2. Potrafi pogodzić się z porażką i przyjąć czyjś sukces
 3. Aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu, w „podchodach” szukając jurajskiego skarbu
 4. Stara się przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie ujętych w kodeksie przedszkolaka
 5. Uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach wykonując wszystkie zadania
 6. Motywuje inne dzieci do kulturalnego zachowania podczas wycieczki do teatru
 7. Aktynie uczestniczy w „Pikniku Rodzinnym” – Rodzice – dzieciom
 8. Respektuje polecenia dorosłych umiejąc jednocześnie poprosić o wyjaśnienie, czy powtórzenie polecenia podczas korzystania ze sprzętu rekreacyjnego
 9. Aktywnie słucha piosenek, reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości
 10. Liczy przedmioty wspak także od dowolnego miejsca
 11. Liczy, przelicza ustalając, ile jest razem, klasyfikuje ze względu na podane cechy
 12. Określa liczbę liczebnikiem głównym, porządkowym podczas zabaw tematycznych
 13. Dodaje na konkretach w zakresie 10.
 14. Aktywnie uczestniczy w ćw. gimnastycznych przeciwko szpotawości, koślawości kolan, ćwiczenia stóp, ćwiczenia wyprostne, skoku, przeskoku, z nietypowym przyborem
 15. Dokonuje analizy słuchowej wyrazów
 16. Rozpoznaje litery; czyta globalnie wyrazy trzy-, czteroliterowe, czyta proste zdania
 17. Nazywa podstawowe figury geometryczne, układa z nich kompozycje
 18. Określa swoje położenie w przestrzeni używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko, …,
 19. Wykonuje prace plastyczne różnorodnymi technikami
 20. Uczestniczy w zabawach i grach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, porównywanie liczb stosując znaki – <, >;
 21. Aktywnie uczestniczy w zajęciach z j.angielskim: słucha bajek, opowiadań, śpiewa;
 22. Wykonuje polecenia nauczycielki podane w j.angielskim
 23. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzycznych i rytmicznych przy piosenkach dziecięcych
 24. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy na podany temat

 

TEMATYKA MIESIĄCA

 1. WESOŁE DNI DZIECKA
 2. II.   Tęczowe kolory lata
 3. III.  Wyjeżdżamy na wakacje
 4. IV.  Letnie zabawy