Grupa 6-latki  „STONOGI” 

 

LISTOPAD

Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych z elementem toczenia, rzutu, skoku i podskoku, wspinania,
 2. Projektuje ubranie odpowiednie do listopadowej pogody
 3. Segreguje ubrania według przydatności do danej pogody
 4. Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
 5. Recytuje wiersz L. Kerna „Żyrafa u fotografa”
 6. Powtarza wierszyki i rymowanki w języku obcym
 7. Sprawnie liczy przedmioty i ustała ile ich jest razem
 8. Wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek
 9. Porównuje liczby stosując znaki <, >
 10. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 11. Śpiewa w języku obcym piosenkę „Put on your shoes”, „My family”,
 12. Powtarza słowa i krótkie zwroty w języku angielskim
 13. Wykonuje pracę plastyczną: „Paleta malarza, mój pies”, „Moja rodzina ze starego zdjęcia”, W krainie muzyki”
 14. Gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze
 15. Ogląda prezentacje multimedialną „W muzeum”
 16. Śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości: Malowanie z psem , „Skaczące nutki”
 17. Rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała wielka litera drukowana, mała wielka litera pisana  T, t, D,d, B,b
 18. Dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów
 19. Sprawnie liczy przedmioty i ustala ile jest ich razem
 20. Wskazuje i nazywa cyfrę 4, 5
 21. Posługuje się alfabetem ruchomym
 22. Układa wyrazy z rozsypani literowej
 23. Podejmuje próbę pisania sylab i wyrazów według wzoru
 24. Ustala równoliczność zbiorów
 25. Czyta wyrazy z poznanych liter