REKRUTACJA

W załączeniu:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych oraz ogłoszenie o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019. Ponadto wzory dokumentów przydatnych podczas rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli – informacja

Ogłoszenie o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018-2019

Ogłoszenie o terminach postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018-2019

 

Po złożeniu wniosków przez rodziców KOMISJA REKRUTACYJNA
będzie decydowała 
o przyjęciu dziecka do przedszkola od nowego roku szkolnego!!!