RADA RODZICÓW
w naszym przedszkolu to:

Przewodniczący – pan Paweł Sikorski (gr. Krasnoludki)

Z-ca Przewodniczącego – pani Edyta Jędrzejak-Ciepły (gr. Pszczółki)

Skarbnik – pani Olga Nadolna-Biały (gr. Biedronki)

Sekretarz – pani Kamila Czech (gr. Muchomorki)

Członek – pani Joanna Walczak (gr.Motylki)

Członek – pani Marta Nemś (gr. Stonogi)