Opłata deklaratywna 15 zł miesięcznie

 Odpłatność za dzienne wyżywienie od 1 grudnia 2015r. wynosi 6 zł

Odliczana jest stawka żywieniowa za nieobecność dziecka w przedszkolu.
Opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej
5 godzin realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę.

Opłaty od rodziców pobierane są w terminie
od
5 do 20 dnia każdego miesiąca
w godzinach od
8.00 do 14.30.

Zaległe opłaty na rzecz przedszkola, będą dochodzone na drodze postępowania sądowego
w trybie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.