W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy

program wychowania przedszkolnego

„Od przedszkolaka do pierwszaka”

opracowanego przez mgr Iwonę Brodę (dyrektor naszego przedszkola)

Program został wyróżniony w II edycji konkursu

„Konkurs na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”

Nasz przedszkolny kalendarz

  • 03.09.2018r.         Rozpoczęcie roku przedszkolnego

  • 20.09.2018r.         Dzień Przedszkolaka

  • 25.10.2018r.         Mini-olimpiada sportowa –grupa stonogi

  • 10/11.2018r.         Uroczystość pasowania na przedszkolaka

  • 29.11.2018r.         Spotkanie z tradycją – andrzejkowe zabawy

  • 04.12.2018 r.       VII Przedszkolny konkurs recytatorski

  • 06.12.2018 r.       Spotkanie z Mikołajem

  • 21-25.01.2019 r.         Dzień Babci i Dziadka

  • 12-13.02.2018r.          Bal karnawałowy

  • 21.03.2019r.         Powitanie wiosny

  • 20-24.05.2019r.           Dzień Mamy i Taty

  • 03-07.06.2019r.           Twórcze Dni Dziecka w „Słoneczku”

  • 07.06.2019r.         Piknik Rodzinny

  • 18.06.2019r.         Pożegnanie przedszkola – grupa Stonogi

 •  „Moje jesienne Zawiercie sfotografuję i narysuję” – Konkurs fotograficzno – plastyczny dla dzieci i rodziców z przedszkola oraz absolwentów naszego przedszkola i ich rodziców.  - 03.09 – 31.10.2018r.  

 • „Mamy w planie dobre zachowanie” – szanujemy przyrodę. Konkurs ogólnopolski dla dzieci i rodziców na wiersz, opowiadanie, historyjkę obrazkową, komiks dotyczące dobrego zachowania i propagowania wartości w odniesieniu do środowiska przyrodniczego – marzec-maj 2019r.

 • Udział w ogólnopolskich programach - w ciągu roku

 • Utalentowane Słoneczka” całoroczne działania w szczególności w kółkach, klubach, w ramach innowacji zmierzające do odkrywania i prezentowania dziecięcych talentów, uzdolnień oraz szerokie promowanie talentów przez wszystkich nauczycieli (zasięg pozaprzedszkolny) – w ciągu roku

 • Organizacja akcji „Zbieramy suche baterie” - wrzesień-październik 2018r.

 • Chronimy drzewa – zbieramy makulaturę - w ciągu roku

 • Przygotowanie do koncertu „Podaruj dzieciom święta” - udział biorą wszystkie dzieci z grup odchodzących z przedszkola - grudzień 2018r.

 • Udział w konkursach artystycznych i innych o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim - /napływające oferty/ –  w ciągu roku

 • Udział w konkursach, spotkaniach, zabawach integracyjno – edukacyjnych organizowanych przez inne przedszkola w mieście - w ciągu roku

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli