Grupa  5-latki   „MUCHOMORKI”

 

STYCZEŃ

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

1. Aktywnie uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych i różnych przedmiotach nie melodycznych zgodnie z partyturą (według metody Batii Strauss)

2. Różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie
3. Próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty w języku angielskim

4. Wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze według wskazówek nauczyciela podczas zabawy logopedycznej „Orkiestra”
5. Wypowiada się na forum grupy nt. niektórych wydarzeń z życia F. Chopina po  wysłuchaniu  opowiadania W. Chotomskiej „Muzyka Pana Chopina”

6. Podejmuje działania twórcze – „maluje muzykę” do wybranego utworu F. Chopina
7. Porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela np. idź do tyłu, odpowiednio do tempa słyszanej muzyki

8. Wykonuje proste instrumenty muzyczne z kubków po jogurtach, gumek recepturek, rolek tekturowych

9. Próbuje wymyślać proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach
10. Wspólnie z nauczycielem układa sensowne zdania i krótkie opowiadania w zabawie „Zapominalski bajarz”
11. Uważnie słucha opowiadania I. Salach pt. „Babcia i Dziadek”

12. Wymienia członków swojej najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek

13. Opowiada o członkach rodziny: jak wygląda babcia i dziadek

14. Wspina się na przeszkody wg swoich możliwości z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego
15. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach logopedycznych „Buzie  z gumy” wg wskazówek nauczyciela
16. Aktywnie uczestniczy z grupą i nauczycielem w opowieści muzyczno- ruchowej pt. „Historia babci i dziadka ”
17. Aktywnie uczestniczy w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

18. Rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów niemelodycznych
19. Różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie…
20. Aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego
21. Przelicza elementy przekraczając próg dziesiątkowy,
22. Dzieli po tyle samo
23. Śpiewa piosenkę „Kto tu mieszka?”(sł. A. Biernat, muz. B. Kolago)
24. Potrafi rzucać,  chwytać i toczyć oburącz piłkę. 
25. Przedstawia muzykę ruchem naśladując nauczyciela „Nie chcę Cię znać”
26. Aktywnie uczestniczy w prezentacji multimedialnej „Eskimosi”
27. Wspólnie z nauczycielem układa sensowne zdania na temat obejrzanej prezentacji

28. Wykonuje ćwiczenia manipulacyjne lepi z plasteliny „Bałwanek”
29. Układa kule w kolejności od największej do najmniejszej
30. Wykonuje pracę plastyczną „Pingwiny z Antarktydy” technika orgiami z koła

 

Tematyka miesiąca:

1. Muzyka jest wszędzie.

2. Wszystko może być muzyką.

3. Zimowe zabawy bałwanków.
4. Dzień Babci i Dziadka.

5. Zimowe sporty i zabawy