Grupa  5-latki   „MUCHOMORKI”

 

PAŹDZIERNIK– GRUPA  MUCHOMORKI

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 1. Uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie, omawiając wspólnie z nauczycielem znaczenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybranych znaków.
 2. Poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez ulicę.
 3. Tworzy opowieść ruchową z nauczycielem, zapamiętując ciąg następujących po sobie wydarzeń od początku do końca i od końca do początku.
 4. Rozpoznaje figury geometryczne płaskie i podaje ich nazwy: kwadrat, koło, trójkąt.
 5. Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach z elementem czworakowania.
 6. Wykonuje pracę plastyczną „Moja droga do przedszkola” – malowanie farbą plakatową.
 7. Rozpoznaje wybrane znaki drogowe: nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne i wyjaśnia ich znaczenie w sytuacjach zabawowych i zadaniowych.
 8. Wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek).
 9. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu słodkich ciasteczek bez cukru.
 10. Działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych oraz ustala równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne.
 11. Układa krótkie zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zadaniowych.
 12. Lepi z masy solnej nt. „Moje ulubione słodycze”.
 13. Próbuje wypowiadać słowa i krótkie zdania w języku obcym,
 14. Opowiada historyjkę obrazkową pt. „Od zielonej twardej kapusty główki, do smacznej surówki”.
 15. Rozpoznaje warzywa po zapachu, smaku, dotyku.
 16. Inicjuje scenki przedstawiając je innym dzieciom z użyciem rekwizytów „Na straganie” J. Brzechwa.
 17. Przekłada dostrzeżony rytm z jednej reprezentacji na inną np. wyklaskuje ułożony
  z patyczków rytm.
 18. Układa z warzyw na talerzu kompozycje płaskie „Warzywny obrazek”.
 19. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych
  z elementem skoku i podskoku.
 20. Aktywnie uczestniczy w wycieczce do lasu prowadząc obserwację skarbów lasu za pomocą lup .
 21. Uczestniczy w organizowaniu tematycznych ekspozycji przyrodniczych.
 22. Wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku (jesień: zmiana barw liści i roślin, opadanie liści, spadek temperatury).
 23. Rozpoznaje wybrane drzewa po ich liściach i owocach nazywając je: kasztanowiec, dąb, klon, jarzębina.
 24. Łączy różne materiały, tworząc kompozycje przestrzenne  z wykorzystaniem naturalnych okazów przyniesionych z wycieczki.
 25. Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta żyjące w parku.
 26. Odbijanie w masie solnej. „Jesiennych liści”.
 27. Dostrzega następstwa pór roku i układa ten rytm z przedmiotów, zaznaczając regularność.
 28. Wyszukuje określone litery w tekście: litera d, l,m,a.