Grupa  5-latki   „MUCHOMORKI”

 

WRZESIEŃ

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

1.Aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych np. chustą animacyjną w ogrodzie przedszkolnym.

2. Samodzielnie ubiera się i rozbiera przed i po przyjściu z ogrodu.

3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących  w przedszkolu i otoczeniu przedszkola.

4.Nazywa pomieszczenia przedszkolne wyjaśniając do czego służą, co można w nich robić.

5. Potrafi  przedstawić się na forum grupy.
6. Zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym.

7. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych orientacyjno-porządkowych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym.

8. Określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko itp.

9. Rysuje pastelami olejnymi różnorodne postacie w ruchu.
10.Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka.

11.Posługuje się wyrażeniami np. na, pod, obok, za w sytuacjach zabawowych i zadaniowych w trakcie zabawy dyd. „Gdzie jest w naszej sali..?”

12.Dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy.

13. Wskazuje numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia.

14.Uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się podczas próbnej ewakuacji.

15.Porównuje świat  roślin i zwierząt wybranych krajobrazów: górskiego, morskiego, leśnego, nizinnego, pojezierze.

16.Aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo – ruchową i wzrokowo – słuchową.

17.Dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej.

18.Wykonuje pracę plastyczną posługując się techniką  wydzierania „Żaglówka”.

19.Dostrzega zmiany wysokości dźwięków utworu muzycznego podczas zabaw muzycznych.

20.Odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy.

21.Układa rytm według słownej instrukcji nauczyciela.

22.Aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości

23. Śpiewa piosenkę „Micziganka” (muz. i sł. tradycyjne) dostosowaną do jego możliwości głosowych.

24.Prowadzi notatki obrazkowe z obserwacji przyrody.

25. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu soku jabłkowego z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego- sokowirówki.

26.Działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych oraz ustala równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne.

27. Opisuje zjawiska zachodzące w przyrodzie jesienią pod wpływem wiersza J. Ratajczaka „Jesień” oraz z własnych obserwacji.

Tematyka miesiąca:

1. W  przedszkolu.

2. Minęły wakacje.

3. Moja grupa.

4. Jesień daje nam owoce.