Grupa 5-latki „MOTYLKI” liczy 25 dzieci

11 dziewczynek i 14 chłopców

 

W grupie pracują

Nauczycielki: mgr Anna Kurzak, mgr Zofia Gola

Pomoc nauczyciela: Ewelina Trepka

 

  Punkt konsultacyjny dla rodziców – dyżur nauczycieli

Anna Kurzak

poniedziałek        15.30  –  16.00     czwartek     7.30 – 8.00

Zofia Gola

poniedziałek       7.00 –  7.30        czwartek      15.30  –  16.00

 

 CZERWIEC –  GRUPA SZEŚCIOLATKI

  Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 

 1. czyta wyrazy i krótkie, proste zdania
 2. rysuje na różnorodnych powierzchniach używając pasteli na  temat „Lubię bawić się na swoim podwórku”
 3. planuje rysunek na całej powierzchni kartki
 4. wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu, np. na lewo od, za przedmiotem, z tyłu
 5. aktywnie uczestniczy w zajęciach umożliwiających poznawanie przyrody wielozmysłowo
 6. wykonuje ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne związane z reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni
 7. buduje „podwórko marzeń” według wspólnego projektu
 8. opisuje kolejne etapy budowy, niezwykłe cechy i zalety tej budowli
 9. obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania przedmiotów
 10. ilustruje utwór literacki dźwiękami wydobywanymi z różnych przedmiotów: gazet, folii, kamyków, patyków, butelek z wodą
 11. określa i wyjaśnia niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. wbieganie w czasie upałów do zimnej wody, nadmierne opalanie się, stawanie pod drzewem w czasie burzy
 12. podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak grad, rosa, tęcza, błyskawica, grzmot
 13. uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania o tym, jak unikać zagrożeń np. podczas burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu

 

                                                   Tematyka miesiąca:

    1. Dzień Mamy i Taty
    2. Podwórkowe zabawy
    3. Dużo wiem i dużo potrafię
    4. Bezpieczne, wesołe wakacje