Grupa 5-latki  „MOTYLKI”

 

MAJ

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 1. Recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
 2. Wskazuje przystosowanie roślin i zwierząt do życia w określonym środowisku – łąka.
 3. Prowadzi notatki obrazkowe z obserwacji świata roślin i  zwierząt.
 4. Opisuje etapy rozwoju motyla w oparciu o historyjkę obrazkową oraz opowiadanie.
 5.  przekształca rysunek leniwej ósemki w rysunek motyla.
 6. Dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie w trakcie zabawy matematycznej.
 7. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzycznych przy piosence  metodą symboli dźwiękowych.  
 8. Tworzy pracę plastyczną pod wpływem doznań, wrażeń, doświadczeń nabytych podczas bezpośredniego, wielozmysłowego kontaktu ze światem przyrody.
 9. Układa obrazki w sensowną historyjkę -opowiada etapy rozwoju żaby.
 10. Naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych.
 11. Wymyśla tańce (kroki taneczne) samodzielnie w parach, w małych zespołach.
 12. Opowiada o  pracy rodziców, próbując w miarę możliwości pokazać ją za pomocą ruchu.
 13. Opowiada o swoim domu, sposobie spędzania czasu wolnego z rodzicami.
 14. Wykonuje samodzielnie drobne upominki dla najbliższych z okazji święta mamy i taty: kapelusz, krawat.
 15. Okazuje szacunek najbliższym pełniąc rolę gospodarza podczas uroczystości z okazji „dnia mamy i taty”.
 16. Nazywa zawody związane z powstaniem książki: autor, redaktor, grafik, drukarz.
 17. Wymienia etapy procesu powstawania książki.
 18. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych do piosenki „w Bibliotece”.
 19. Wykonuje okładkę  do swojej ulubionej książki.
 20. Stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.
 21. Wykonuje książeczki obrazkowe i „czyta je”.
 22. Wyszukuje określone litery w tekście: litera z, h.
 23. Charakteryzuje wygląd i budowę niektórych zwierząt egzotycznych mieszkających w zoo  /małpa, foka, wąż, żyrafę, słoń, lew).
 24. Dostrzega rytm w wyliczankach i rymowankach o zwierzętach egzotycznych.
 25. Słuchając rymowanek rozpoznaje i poprawia błąd w tekście.
 26. Śpiewa piosenkę „ dżungla” jednocześnie ilustrując jej treść ruchem, gestem.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Kto ty jesteś ?
 2. Na łące.
 3. Jak powstaje książka?
 4. Mama i tata.