Grupa 5-latki  „MOTYLKI”

 

LISTOPAD – GRUPA  MOTYLKI

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

1. Aktywnie uczestniczy w zabawie tematycznej „Wycieczka do muzeum” umożliwiającej kontakt z dziełami sztuki

2. Próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty w języku angielskim
3. Wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: kamyków, folii, patyków

4. Przedstawia muzykę poważną ruchem ze wstążkami, chustkami

5. Przechodzi po ławeczce i rozłożonej na podłożu linie  zachowując równowagę

6. Tworzy obraz, wykorzystując barwne plamy
7. Ilustruje ruchem, mimiką, gestem treść wiersza „Niby obłoki” T. Kubiaka w zabawie z utworem literackim
8. Wspina się na przeszkody wg swoich możliwości z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego

9. Improwizuje ruchem tempo i rytm piosenki pt. „Śmieszny portret”  sł. Karaszewski, muz.Witkowska

10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi stosownie do swoich możliwości w sytuacjach zadaniowych i zabawowych
11. Aktywnie uczestniczy w programie artystycznym i quizie o tematyce patriotycznej z okazji   Święta Niepodległości
12. Reaguje na zmiany w muzyce wg wskazówek nauczyciela
13. Dostrzega zmiany towarzyszące przelewaniu wody: dolewam – jest więcej , odlewam – jest mniej

14. Mierzy ilość płynu, posługując się miarką, np. kubkiem, garnuszkiem, filiżanką,

15. Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku-jesieni deszcz, wiatr, burza

16. Aktywnie uczestniczy w spacerze po najbliższej okolicy obserwując zjawiska pogodowe
17. Wypowiada się na forum grupy nt. wysłuchanego opowiadania

18. Wyjaśnia zjawisko krążenia wody w przyrodzie

19. Przechodzi po ławeczce i rozłożonej na podłożu linie  zachowując równowagę
20. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych do piosenki „Jesienny deszcz” sł. St. Karaszewski, muz. W. Kaleta

21. Wskazuje przystosowanie zwierząt-wiewiórki,niedźwiedzia,lisa,jeża,borsuka,zająca,żaby,jaszczurki -do życia zimą w określonym środowisku w oparciu o opowiadanie i ilustracje

22. Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych przy piosence „Mrówki i konik polny” sł.A. Galica, muz.T. Pabisiak

23. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

24. Składa ubranie wierzchnie na  półce, wieszaku

25. Wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki
26. Ubiera się stosownie do pogody, potrafi to wyjaśnić w sytuacjach zabawowych i zadaniowych

27. Porównuje szaliki pod względem długości i szerokości przez przykładanie do siebie

28. Na sygnał lub umowny znak  poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w szeregu i w dwuszeregu
29. Prowadzi obrazkowy kalendarz pogody wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach
30. Tworzy katalog mody jesiennej

Tematyka miesiąca:

1. Mali artyści.

2. Deszczowa jesień.

3. Dni pluszowego misia.

4. Jest coraz zimniej – wszyscy przygotowują się do zimy.