Grupa 3-latki   „KRASNOLUDKI” 

 

TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU

     Adaptacja, a więc przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji oraz warunków należy do tych mechanizmów, z których każdy człowiek korzysta przez całe życie. Wobec tego niezwykle ważne są pierwsze doświadczenia i kontakty dziecka z szerszym środowiskiem społecznym czyli przedszkolem. Sytuacja dzieci trzyletnich w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu, które nie znają wcześniej żadnego z elementów nowego środowiska i spotykają się w określonym miejscu i czasie jest wyjątkowo trudna. Dziecko czuje się zdezorientowane i tak jak dorosły odczuwa lęk przed nowym o nieznanym. Każde z dzieci jest inne, a przychodząc do przedszkola przynosi ze sobą bagaż pewnych doświadczeń, nawyków i przyzwyczajeń nabytych w kręgu rodziny. Otoczone dotychczas troską, znajdujące się w centrum uwagi członków rodziny, uczęszczając do przedszkola staje się uczestnikiem grupy rówieśniczej kierowanej przez nauczycielkę. Dla wielu z nich oznacz to pierwszy kontakt z dużą grupą. Tutaj wykonuje szereg czynności według z góry określonego rozkładu dnia: bawi się, uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez nauczycielkę, nawiązuje kontakty z rówieśnikami, spożywa posiłki, doskonali czynności samoobsługowe, uczy się samodzielności. Niektóre dzieci są bardzo zaciekawione nową sytuacją i otoczeniem. Inne czują się niepewnie i niespokojnie. Część dzieci przystosowuje się bowiem dość szybko, u innych natomiast okres aklimatyzacji trwa nieco dłużej.

Na poczucie bezpieczeństwa i niezależności w nowym otoczeniu z pewnością wpływa zakres i poziom posiadanych umiejętności samoobsługowych, w szczególności:

- samodzielne jedzenie łyżką

- mycie rąk

- czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych

- zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby (np. nakładanie kapci)

- rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych

- wycieranie nosa – w miarę rytmiczne chodzenie po schodach przy poręczy

- znajomość swojego imienia

     Przeciętny rozwój dziecka w pełni umożliwia mu opanowanie tych czynności, a pod wpływem treningu w rodzinie i przedszkolu usprawni je. Dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych doświadczeń i napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie. Aby złagodzić ból rozstania, zmniejszyć do minimum dramat dziecka, należy podjąć działania zmierzające do szybszej i łagodniejszej adaptacji. Poniższe wskazówki mogą je znacznie ułatwić:

• Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jak normalna rzecz (tak jak mama czy tata chodzi do pracy). Rodzice powinni tu być konsekwentni, gdyż przerwanie rytmu chodzenia do przedszkola przedłuża okres adaptacji dziecka.

• Pożegnanie z dzieckiem niech odbywa się bez pośpiechu, ale też bez zbytniego odwlekania momentu rozstania. Często bywa tak, że choć dziecko płacze i nie chce „puścić” mamy, to kiedy już ona wyjdzie z przedszkola maluszek szybko zaczyna się bawić i nie pamięta o porannych łzach.

• W pierwszych dniach dziecka w przedszkolu można regulować czas jego pobytu np. odebrać je wcześniej.

• Ulubiona zabawka przyniesiona z domu na pewno pomoże dziecku w adaptacji, stworzy poczucie bezpieczeństwa.

• Ubranie maluszka powinno być wygodne i nie sprawiać mu kłopotu (można więc np. zrezygnować z dżinsu na korzyść dresu).

• W rozmowach z dzieckiem na temat przedszkola starajmy się podkreślać jego dobre strony. Wysłuchajmy dziecko, podtrzymajmy je na duchu. Przedszkolak powinien wiedzieć, że w sytuacjach trudnych może zaufać swojej pani tak samo jak mamie.

• Warto nawiązać kontakt z wychowawcą grupy.

     Nauczyciel chętnie poinformuje rodzica o tym, czy dobrze się dziś bawiło, czy wystąpiły jakieś problemy, jak sobie radzi podczas zajęć i zabaw z rówieśnikami. Na ogół połowa września to koniec najważniejszej części procesu adaptacyjnego. Dzieci bardziej ufnie i chętniej przekraczają już próg przedszkola, bawią się z kolegami, są radosne.

 

MARZEC

Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Śpiewa piosenki dostosowane  do  jego możliwości głosowych : „W moim ogródeczku”, „Hej zielona żabko”
 2. Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela w trakcie zabawy ”wiosenne porządki”
 3. Aktywnie uczestniczy w  zabawie  z wykorzystaniem flashcards „Old Mc Donald”
 4. Przeskakuje przez łatwą przeszkodę: laskę gimnastyczną
 5. Toczy piłkę oburącz i jedną ręką
 6. Aktywnie uczestniczy w hodowli roślin: fasoli, owsa
 7. Wymienia co jest potrzebne roślinie do wzrostu – woda, słońce
 8. Aktywnie uczestniczy w zabawach z chustą animacyjną
 9. Naśladuje nauczyciela podczas zabaw naśladowczych „Hey Mr Frog”
 10. Skacze na jednej i na dwóch nogach
 11. Odlicza przedmioty z nauczycielem wskazując palcem
 12. Układa prosty rytm według schematu
 13. Aktywnie uczestniczy w  zabawie  z pacynkami „Members of family”
 14. Rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pory roku
 15. Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, śnieg, wiatr, burza
 16. Z pomocą nauczyciela prowadzi prosty obrazkowy kalendarz pogody
 17. Naśladuje nauczyciela podczas zabaw muzycznych” Rain, rain go away”
 18. Dostrzega różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody
 19. Poprawnie porusza się na czworakach
 20. Pokonuje łatwy tor przeszkód, zachowując równowagę
 21. Łączy różne materiały- papier kolorowy i płatki kosmetyczne
 22. Aktywnie uczestniczy w wycieczce w ramach projektu „Od Ziarenka do bochenka” do Starego Młyna w Żarkach
 23. Porusza się przy muzyce, naśladując nauczyciela „Wiosna na łące”- do muzyki A. Vivaldiego
 24. Aktywnie uczestniczy w  zabawie  z wykorzystaniem monitora dotykowego „Spring is here”
 25. Wymienia etapy powstawania chleba,
 26. Zna pracę rolnika, młynarza i piekarza,

 

Tematyka miesiąca:

 1. W marcu jak w garncu
 2. Porządki w ogrodzie
 3. Witaj wiosno
 4. Projekt „Od ziarenka do bochenka”