W załączeniu informacje dotyczące Konferencji dla Rad Rodziców

  1. pismo-np-kn-557-12-82-2016-1-1 slaska-regionalna-konferencja-rad-rodzicow-progra-m slaska-regionalna-konferencja-rad-rodzicow-zaprosz-enie

  2. slaska-regionalna-konferencja-rad-rodzicow-zaprosz-enie

  3. slaska-regionalna-konferencja-rad-rodzicow-progra-m

    W załączeniu informacje dotyczące Reformy Oświaty

  4.   Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji