Przedszkole nr 1 jest najstarszym przedszkolem w mieście, ma długą i piękną historię.

Zostało otwarte 1 kwietnia 1945 roku przy hucie „Zawiercie”

w budynku ambulatoryjnym w dzielnicy „Warta” dla dzieci pracowników huty.

W końcu 1945 roku przedszkole zostało przeniesione z budynku ambulatoryjnego

do trzy piętrowego pałacyku po dawnym dyrektorze huty,

w którym znajduje się po dzień dzisiejszy.

W ciągu 70 lat w przedszkolu zaszły wielkie zmiany.

W chwili obecnej budynek liczy ponad 100 lat i jest obiektem chronionym.

Mimo wielu remontów zachował zabytkową architekturę.

Posiada dobrą bazę lokalową: duże, przestronne, wysokie sale,

zmodernizowane toalety, przestronną szatnię

oraz wyposażoną w nowy sprzęt i meble kuchnię.

Bezpieczny, rozległy, zielony przedszkolny plac zabaw wyposażony jest w nowy

atestowany sprzęt rekreacyjno-sportowy i dużą wyremontowaną piaskownicę.

Dzieci mają do dyspozycji sześć sal przedszkolnych do zajęć grupowych

i dwie sale do zajęć relaksacyjnych i ćwiczeń.

Sale wyposażone są w kolorowe, estetyczne i bezpieczne mebelki

dostosowane do wymagań wiekowych dzieci, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Przedszkole znajduje się w parku, w malowniczym zakątku miasta.

Dużo zieleni, czyste powietrze, odnowiony budynek, nowoczesne pomoce

do zajęć i zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym sprawiają,

że dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola

i czują się w nim wspaniale.

Dyrektorki wcześniej Kierowniczki

Od 1.IV.1945 r. do 1953 -  Maria Biała (8 lat)

1953 -1956  – mgr Jadwiga Drąszczyk  (3 lata)

1956 -1958  – Henryka Lelatko  (2 lata)

IV-VI 1958 – Janina Plesińska (3 m-ce)

1958-1968 – Wiesława Milińska (10 lat)

1968-1975 – mgr Krzysztofa Kozłowska (8 lat)

1975 -1978  – mgr Barbara Czapla  (3 lata)

1978 – 2006  – mgr Bogusława Turek  (28 lat)

od 2006  – mgr Iwona Broda