Grupa 5-latków „BIEDRONKI” liczy 25 dzieci

11 dziewczynek  i  14 chłopców

W grupie pracują:

Nauczycielki: mgr Anna Kruszewska, mgr Ewelina Bem

Pomoc nauczyciela: Jolanta Szczechla

Punkt konsultacyjny dla rodziców – dyżur nauczycieli

Anna Kruszewska           wtorek    7.30 – 8.00          środa    15.30 – 16.00

Ewelina Bem                      poniedziałek     7.30 – 8.00         wtorek     15.30 – 16.00

 

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO

     Rozwój dzieci pięcioletnich cechuje szybko wzrastająca aktywność ruchowa, postępujący rozwój umysłowy i motoryczny oraz zwiększająca się rola czynnika świadomości w postępowaniu. Równocześnie rozszerza się krąg zainteresowań dziecka pogłębianych przez dokładniejsze obserwacje, dociekanie przyczyn różnych poznawanych faktów i zjawisk. Zwiększa się też możliwość dłuższego skupienia uwagi na jednym temacie. W wieku pięciu lat zachodzą duże zmiany w rozwoju społecznym dziecka, nasila się potrzeba współdziałania z rówieśnikami, pojawia się wrażliwość na opinię otoczenia, rodzi się chęć współzawodnictwa. Często zarysowują się sprzeczności  interesów podczas zabawy, mnożą się konflikty, pojawiają sympatie i antypatie, tendencje do pomijania niektórych kolegów, nadużywanie przewagi i dokuczanie. W pracy wychowawczej nad przyswojeniem przez dzieci właściwych norm postępowania coraz szersze zastosowanie mają umowy, regulujące ich wzajemne stosunki, ustalające ich prawa i obowiązki.

    Wraz z rozwojem dziecka wzrasta znaczenie obserwacji otoczenia, gromadzenia okazów, udostępnianie mu estetycznie wykonanych przedmiotów i dzieł sztuki. Zwiększa się też rola książki, opowiadań, przedstawień, koncertów. W pracy z grupą pięciolatków wciąż jeszcze dużo miejsca zajmuje organizowanie czynności związanych z racjonalnym trybem życia. Należy od nich wymagać większej samodzielności i systematyczności przy wykonywaniu drobnych prac użytecznych ( np. porządkowanie i naprawa uszkodzonych zabawek, sprzątanie po zajęciach).

     Kontakty okolicznościowe wzbogacają się głównie w związku z rosnącym zaciekawieniem wiedzą. Dzieci do dorosłych zwracają się z różnymi pytaniami dotyczącymi obserwowanego otoczenia społecznego, technicznego i przyrodniczego. Domagają się uzupełnienia wiadomości, wyjaśnień, potwierdzenia spostrzeżeń, dzielą się przeżyciami, opowiadają co zdarzyło się na podwórku, w domu, w przedszkolu.

     Tematem rozmów powinno być postępowanie dzieci, które nieraz wymaga korygowania i próby wartościowania, ocena postępowania rozumienie tego co dobre, a co złe.

     Zabawa dzieci pięcioletnich wyraża przeżycia i zainteresowania, coraz częściej wybiegające poza tematykę związaną z najbliższym otoczeniem.

 

CZERWIEC – GRUPA „BIEDRONKI”

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 1. Przenosi kubek częściowo wypełniony wodą z określonego miejsca na miejsce.
 2. Dmucha przez rurkę do napojów do kubka z wodą,  robiąc bąbelki w wodzie.
 3. Liczy palce u rąk i stóp.
 4. Maluje stopami na dużych formatach.
 5.  Potrafi wskazać ubranie stosowne do ciepłej,słonecznej pogody: okulary przeciwsłoneczne, cienka koszulka, krótkie spodenki, sandały.
 1. Uważnie ogląda prezentację multimedialną jak unikać zagrożenia np. podczas burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu.
 2. Przestrzega zakazu zabawy zapałkami na podstawie historyjki obrazkowej.
 3. Wskazuje niebezpieczne przedmioty np. mogące wywołać pożar.
 4. Łączy przyczynę ze skutkiem w trakcie poznawania zmian związanych z odczuciami smakowymi typu: dodam cukru jest słodkie, smaczne, dodam cytryny jest kwaśne, dodam soli jest słone, dodam musztardy jest ostre.
 5. Łączy przyczynę ze skutkiem w trakcie ćwiczeń na kontrastach jasno-ciemno, głośno-cicho, ciepłe-zimne-w sam raz, szybko-wolno- średnio.
 6. Wyraża swoje emocje, nastrój, samopoczucie  poprzez teatrzyk cieni.
 7. Odwzorowuje na kartce papieru proste znaki ruchowe np. linia z góry na dół, od lewej do prawej.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Zabawy na łące i w lesie.
 2. Bezpieczne wakacje
 3. - 4.  Wakacyjne podróże.