PostHeaderIcon Dyżur wakacyjny

    • LIPCU pełni Przedszkole nr 2  (ul. Marszałkowska 28)
    • SIERPNIU pełni Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Szymańskiego (ul. Niedziałkowskiego 21)

Informujemy że, zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny przyjmują wychowawcy grup
do dnia 24.05.2019r.

Dzieci zgłoszone po wyżej wymienionym terminie nie będą mogły skorzystać 
z dyżuru wakacyjnego.

Leave a Reply