PostHeaderIcon Dyżur wakacyjny

    • w LIPCU pełni Przedszkole nr 3  (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5A)
    • w SIERPNIU pełni Przedszkole nr 6  (ul. H.Sienkiewicza 32)

Informujemy że, zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny przyjmują wychowawcy grup
do dnia 30.05.2018r.

Dzieci zgłoszone po wyżej wymienionym terminie nie będą mogły skorzystać
z dyżuru wakacyjnego.

Leave a Reply