PostHeaderIcon Dyżur wakacyjny

HARMONOGRAM
ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO 2017r.

Zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego, dyżur wakacyjny w 2017 roku pełnią:
LIPIEC – Przedszkole nr 7, 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 60
SIERPIEŃ – Przedszkole nr 1, 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 57

Harmonogram rekrutacji na dyżur wakacyjny
w roku szkolnym 2016/2017

04 – 16 maja 2017r.– zgłaszanie deklaracji korzystania przez dzieci z dyżuru wakacyjnego – u wychowawców grup.
Do 17 maja 2017r. – przekazanie przez dyrektora list dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny do placówek dyżurujących.
Do 22 maja 2017r. – przekazanie do przedszkola opieczętowanych Kart zapisu przez przedszkola dyżurujące.
22 – 31 maja 2017r. – wydawanie kart zgłoszeń na dyżur wakacyjny w placówkach macierzystych przez dyrektora przedszkola lub wychowawców grup.
1- 14 czerwca 2017r. – składanie kart zgłoszeń i podpisywanie umów cywilno-prawnych w przedszkolach dyżurujących oraz regulowanie odpłatności za deklarowany okres.
Do 22 czerwca 2017r. – wywieszenie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących.

P1 procedura dyżur wakacyjny 2016-17 (1)

Leave a Reply