PostHeaderIcon Przedszkole w Ruchu

Przedszkole zgłosiło się do udziału

w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej

„Ćwiczyć każdy może”

organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Prosimy rodziców o:
- pisemne wyrażenie zgody (oświadczenie do podpisu u nauczyciela grupy)
- zapoznanie się z regulaminem akcji (na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola).

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania tytułu Przedszkole w Ruchu (PwR).

Wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica na udział dziecka w akcji pozwala na przystąpienie przedszkola do realizacji.

Regulamin

Comments are closed.